Fiks Başarı Modeli (Kurumsal Başarı)

Ürün ve Hizmet Üretiminde FARKLILAŞMA

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yoğun rekabet ortamında kurumsal başarı, farklı olmakla mümkün olmaktadır. Rakiplerden ayrışmak için ya herkesten farklı olmak yada herkesten farklı şekilde iş yapma metodları geliştirmek gerekmektedir.

Üretim, Yönetim ve İnsan Gücünde İHTİSASLAŞMA

Müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine en hızlı biçimde cevap vererek memnuniyetini kazanmak için faliyet alanımızda maksimum düzeyde ihtisaslaşmanın (uzmanlaşmanın) gerektiğini düşünüyoruz. Alanında uzmanlaşmış bir firma verimliliğini artıracağından başarıyı yakalama şansını artıracaktır.

Yönetimde KURUMSALLAŞMA

Kurumsallaşma yönetim kalitesini geliştirmenin ve gelişimi sürekli kılmanın temelidir. Neyin ne zaman ve nasıl yapılacağı net olan bir firmada işler daha kaliteli ve kolay gerçekleştirilir. Kurumsallaşmış bir firma ilkeli bir çalışmayla üstün bir performans göstererek hedefine daha kolay ulaşır.

Ürün ve Hizmet Üretiminde STANDARTLAŞMA

Üretilen ürün ve hizmetlerin kalite standardının istikrarlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi iş süreçlerinin sistematik biçimde belirli bir standarda göre belirlenmesi ile mümkündür. Bu süreçte tüm çalışanların katkılarının sağlanması ve çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi gereklidir.

Kısaca, hedefimiz farklı olmak, farklı olduğumuz alanda uzmanlaşmak ve uzmanlaştığımız alanda kurumsallaşmaktır.