İlkelerimiz

Verimlilik

Ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklanmıştır. Her sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim tekniklerini gözeterek, işletmelerin daha üretken, daha karlı olabilmesi için gerekli bilişim araç, gereç ve hizmetlerini müşterilerimize sunarız.

Müşteri Mutluluğu

Müşterilerimizin koşulsuz mutluluğu bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle ürettiğimiz ürün ve hizmetlerin üstün nitelikli olmasına önem verir, “Toplam Kalite Yönetimi”ni bir yönetim felsefesi olarak benimseriz. Politikaların tespitinde pazarın tercihlerini ve standartlarını gözetmek, müşterilerle yakın ve sıcak ilişki sürdürmek temel prensibimizdir.

Araştırma Geliştirme

Etkin araştırma ve geliştirmenin, günümüzün hızlı değişen ortamında rekabetçi olabilmenin temel bileşeni olduğuna inanırız. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünlerimizi daha yetenekli kılmak, ya da değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için kaynaklarımızın en büyük bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırırız.

Kârlılık

Kaynaklarımızı verimli kullanmayı, verimli ve karlı bir işletme olmayı, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluklarımızın bir gereği olarak görürüz.

Toplumsal Sorumluluk

Daha rahat yaşamayı sağlayarak insanı özgürleştiren bir araç olarak gördüğümüz teknolojinin, insana ve çevreye saygı içinde geliştirilmesini savunuruz. Faaliyetlerimizde topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder, toplumsal sorunlara yapıcı yaklaşımlar gösteririz.

İş Ahlâkı

Piyasa ekonomisi ilkelerine inanır ve bu ilkelere  bağlı hareket ederiz. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem veririz. Tüm işlerimizin hukuka, genel iş ahlakı ve prensiplerine uygunluğunu gözetiriz.

Çalışanların Mutluluğu

Kaliteli ürün ve hizmetin, nitelikli ve mutlu insanlar tarafından üretilebileceğine inanırız. Bu nedenle, çalışanlarımızın sürekli eğitimine büyük önem veririz. İyi bir gelir düzeyi, kaliteli iş ortamı, katılımcı yönetim ve iş güvencesi sağlayarak çalışanlarımızın mutlu, üretken, topluma yararlı bireyler.

Fiks Başarı Modeli (Kurumsal Başarı)

Ürün ve Hizmet Üretiminde FARKLILAŞMA

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yoğun rekabet ortamında kurumsal başarı, farklı olmakla mümkün olmaktadır. Rakiplerden ayrışmak için ya herkesten farklı olmak yada herkesten farklı şekilde iş yapma metodları geliştirmek gerekmektedir.

Üretim, Yönetim ve İnsan Gücünde İHTİSASLAŞMA

Müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine en hızlı biçimde cevap vererek memnuniyetini kazanmak için faaliyet alanımızda maksimum düzeyde ihtisaslaşmanın (uzmanlaşmanın) gerektiğini düşünüyoruz. Alanında uzmanlaşmış bir firma verimliliğini artıracağından başarıyı yakalama şansını artıracaktır.

Yönetimde KURUMSALLAŞMA

Kurumsallaşma yönetim kalitesini geliştirmenin ve gelişimi sürekli kılmanın temelidir. Neyin ne zaman ve nasıl yapılacağı net olan bir firmada işler daha kaliteli ve kolay gerçekleştirilir. Kurumsallaşmış bir firma ilkeli bir çalışmayla üstün bir performans göstererek hedefine daha kolay ulaşır.

Ürün ve Hizmet Üretiminde STANDARTLAŞMA

Üretilen ürün ve hizmetlerin kalite standardının istikrarlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi iş süreçlerinin sistematik biçimde belirli bir standarda göre belirlenmesi ile mümkündür. Bu süreçte tüm çalışanların katkılarının sağlanması ve çalışanlara gerekli eğitimin verilmesi gereklidir.

Kısaca, hedefimiz farklı olmak, farklı olduğumuz alanda uzmanlaşmak ve uzmanlaştığımız alanda kurumsallaşmaktır.